تلفن گویا: 4701

اجرای تاتر

پردیس سینمایی کورش افتخار دارد با 2 سالن مجهز و اختصاصی تاتر در خدمت علاقه مندان به این هنر باشد .

نمایش های در حال اجرا :