تلفن گویا: 4701
نمایش موزیکال خاله سوسکه
خرید بلیت
نمایش موزیکال خاله سوسکه

سانس‌های امروز :

موزیکال - کودک

45 دقیقه

احسان مهدی - هادی ولیلو - سیمین براتی - مینوش رحیمیان

احسان مهدیدر روستایی که خاله سوسکه و مادر پیرش با هم زندگی میکنند مدت زیادی است که باران نیامده و انبار آذوقه آنها رو به اتمام است. به همین دلیل خاله سوسکه به دعوت عمو رمضون که در همدان زندگی می کند راهی همدان می شود تا برای خود و مادرش آذوقه تهیه کند که در طول سفر با ماجراهای جالبی روبه رو می شود و...