تلفن گویا: 4701
دختر...پدر...دختر
خرید بلیت
دختر...پدر...دختر

سانس‌های امروز :

اجتماعی

72 دقیقه

رایا نصیری، رضا احمدنیا، جمیله رحیمی، خدیجه رحیمی، حسین رحیمی

پناه برخدا رضایی


پناه برخدا رضایی

هنر و تجربه


روایتی از قصه زندگی سه خواهر در طبیعتی بکر و زیبا ...یکی مسلول ... یکی مجنون ... یکی دلداده ... در پیوند نقاشی و سینما.