تلفن گویا: 4701
افسانه گل آباد
خرید بلیت
افسانه گل آباد

سانس‌های امروز :

کمدی موزیکال

75 دقیقه

فلور نظری، فرهاد بشارتی، سوسن پرور، محمد علی ساربان، امیر کیوان معصومی، ژاکلین آواره، محمد توکل، مهشید میرفخرایی، مریم کریمی مهر و احمد پور مخبر

محمدرضا عباس نژاد


سید مهدی میرفخرایی

گویا فیلم


داستان گل اباد بر گرفته از داستان های کهن ایرانی است. قصه زندگی حسنی که به تنبلی در شهر معروفه .طی اتفاقاتی مسیر زندگیش عوض میشه