تلفن گویا: 4701
به وقت شام
خرید بلیت
به وقت شام

سانس‌های امروز :

سیاسی اجتماعی

115 دقیقه

بابک حمیدیان - هادی حجازی فر-پیر داغر، خالد السید، جوزف سلامه، رامی عطاالله، لیث المفتی، علی سکر، سامر خلیلی، محمد شعبان –سینتیا کرم

ابراهیم حاتمی کیا


محمد خزاعی

فیلمیران


گروگانگیری رو زمین سخت تره یا رو هوا؟؟