تلفن گویا: 4701
خرگیوش
خرید بلیت
خرگیوش

سانس‌های امروز :

کمدی

جواد عزتي،بابک حمیدیان، سیامک انصاري،پانته آ سیروس، همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی نیا، مانیا علیجانی و مينا ساداتي

مانی باغبانی


حبیب اسماعیلی

رسانه فیلمسازان


هيچ شبى مث امشب نيس…