تلفن گویا: 4701
کوپال
خرید بلیت
کوپال

سانس‌های امروز :

لوون هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام، حسین شمس آبادی، وهان سلیم زاده، مجتبی علیزاده، میترا آسیایی و

کاظم ملایی


کاظم ملایی


««کوپال» قصه‌ یک شکارچی است که در روز آخر سال با یک چالش جدی در زندگی‌اش مواجه می‌شود».