تلفن گویا: 4701

فیلم «فروشنده» نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی معتبر بفتا شد

فیلم «فروشنده» نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی هفتاد و یکمین دوره جوایز معتبر بفتا شد.
فیلم اصغر فرهادی با فیلم های «او»، «آنها اول پدرم را کشتند»، «بدون عشق» و «کنیز» رقابت می کند.