تلفن گویا: 4701

همکاری پردیس سینمایی کورش با شرکت آسیاتک

 به گزارش روابط عمومی پردیس کورش از این پس مخاطبان این پردیس می توانند با خرید بلیت سینما از  اپلیکیش کورش مال یک عدد پین کد 100 درصد تخفیف دار هدیه بگیرند.
با استفاده از این کد به مدت یکروز با حجم 3 گیگ و با تاریخ انقضای 1397/01/05 استفاده از سرویس  public Wi_Fi آسیاتک را رایگان تجربه می کنید.

اپلیکیشن کورش مال جدا از این که فرصت خوبی برای استفاده از امکانات پردیس و مجتمع است شما را در تخفیف گرفتن نیز یاری می کند. شما می توانید با خواندن راهنما از نحوه استفاده کد آسیاتکی با خبر شوید