تلفن گویا: 4701

خوک اکرانش را با پردیس کورش از امشب اغاز می کند/ سانس های فوق العاده چهارشنبه را بدانید

 فیلم خوک اکرانش را با پردیس کورش از امشب آغاز می کند. این فیلم که دوشنبه 10 اردیبهشت اولین اکرانش را برای اهالی خبر در پردیس کورش برگزار کرده بود یک روز در بی خبری اکران ماند و همین اتفاق باعث ایجاد شائبه در خصوص تعلیق اکران خوک شد . این فیلم امشب در پردیس کورش با استقبال فراوان به سانس فوق العاده رسید. سانس های فوق العاده چهارشنبه 12 اردیبهشت را بخوانید:

ساعت23:30 خوک

ساعت 00:45 خوک

ساعت 00:30 خوک

ساعت 00:59 خوک

01:40 استانبول

01:40 تگزاس

00:30 عصبانی نیستم