تلفن گویا: 4701

ابراهیم حاتمی کیا فردا دوشنبه 17 اردیبهشت به پردیس کورش می آید

 اکران مردمی فیلم به وقت شام با حضور ابراهیم حاتمی کیا، هادی حجازی فر و جوزف سلامه فردا دوشنبه 17 اردیبهشت از ساعت 19 تا 22 همراه با اتفاقات ویژه  در پردیس کورش برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی به وقت شام در 22 قطعه با هنرمندی کارن همای.نفر دوشنبه 17 اردیبهشت با حضور اراهیم حاتمی کیا و کارن همایونفر  در پردیس کورش رونمایی می شود