قانون مورفی

کمدی104 دقیقه

کارگردان : رامبد جوان

تهیه کنندگان : محمد شایسته

سالن 10 (متروپل)

12:10

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

14:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

15:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

17:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

19:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

21:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

23:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

11:45

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

15:35

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "قانون مورفی"

لبخند بزن، فردا روز بدتریه

گالری عکس "قانون مورفی"

بازیگران "قانون مورفی"

امیر جدیدی ، امیر جعفری ، هادی کاظمی ، سروش صحت ، رامبد جوان

سایر عوامل "قانون مورفی"

نویسندگان: پوریا شجاعی - محمدعلی حسینی، بازنویسی فیلمنامه


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (139)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش