جن زیبا

اجتماعی100 دقیقه

کارگردان : بایرام فضلی

تهیه کنندگان : مهرداد فرید

سالن 9 (کريستال)

11:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

13:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

15:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

17:10

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

19:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

20:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

22:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

13:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "جن زیبا"

جن زیبا

بازیگران "جن زیبا"

نورگل یشیلچای - فرهاد اصلانی - لیلا زارع - لیلا موسوی - محرم زینالزاده - میثم پویانفر - علی اکبر جعفری - هوشنگ رادی پور - منظر لشگری

سایر عوامل "جن زیبا"

تهیه کننده اجرایی در ترکیه: Altinay Persian مجری طرح


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (5)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش