آشغال‌های دوست‌داشتنی

اجتماعی85 دقیقه

کارگردان : محسن امیریوسفی

تهیه کنندگان : محسن امیریوسفی

سالن يک (گراند)

12:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

13:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

15:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

17:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

18:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

19:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

21:10

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

22:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

23:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

23:59

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

23:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "آشغال‌های دوست‌داشتنی"

آشغال‌های دوست‌داشتنی

گالری عکس "آشغال‌های دوست‌داشتنی"

بازیگران "آشغال‌های دوست‌داشتنی"

شیرین یزدان بخش ،حبیب رضایی ،هدیه تهرانی ،نگار جواهریان ،صابر ابر ،شهاب حسینی

سایر عوامل "آشغال‌های دوست‌داشتنی"

نویسنده: محسن امیریوسفی، مدیر فیلمبرداری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (26)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش