عیدانه پردیس سینمایی کورش

چهار انگشت

کمدی100 دقیقه

کارگردان : حامد محمدی

تهیه کنندگان : حمید پنداشته

سالن 7 (البرز)

11:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

12:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (البرز)

12:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

13:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (البرز)

14:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (البرز)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (البرز)

18:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

14:15

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

17:45

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

19:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

21:15

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

22:15

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

23:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

18:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

18:35

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

19:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

21:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

22:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

12:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

13:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

15:30

200,000 ﷼خرید بلیت

شهرزاد 8

16:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

17:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

18:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

22:15

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "چهار انگشت"

فیلم قصه دو دوست است که برای اتمام یک کار ناتمام به کامبوج سفر میکنند اما درگیر اتفاقاتی میشوند...

گالری عکس "چهار انگشت"

بازیگران "چهار انگشت"

جواد عزتی ، امیر جعفری ، ماییداوی وییز ، مونا فرجاد

سایر عوامل "چهار انگشت"

نویسنده: حامد محمدی، مدیر فیلمبرداری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (5)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش