سامورایی در برلین

کمدی90 دقیقه

کارگردان : مهدی نادری

تهیه کنندگان : ابوالفضل صفاری

سالن دو (فاروس)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

14:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

15:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

16:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

18:30

100,000 ﷼تمام شد

شهرزاد 8

19:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

19:45

100,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

20:40

200,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

21:15

200,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

21:45

200,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

22:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

22:45

200,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

23:45

200,000 ﷼خرید بلیت

سانس های بامدادی

سالن 3 (لاله زار)

00:35

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

00:35

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

15:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

بازیگران "سامورایی در برلین"

حمید فرخ نژاد ، امیرمهدی ژوله ، میرطاهر مظلومی ، هومن حاجی عبداللهی ، میترا حجار و سامان صفار

سایر عوامل "سامورایی در برلین"

مجری طرح: محمود بابایی، مدیر فیلمبرداری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (24)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش