سامورایی در برلین

کمدی90 دقیقه

کارگردان : مهدی نادری

تهیه کنندگان : ابوالفضل صفاری

لاله زار (3)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:35

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

12:40

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:10

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

بازیگران "سامورایی در برلین"

حمید فرخ نژاد ، امیرمهدی ژوله ، میرطاهر مظلومی ، هومن حاجی عبداللهی ، میترا حجار و سامان صفار

سایر عوامل "سامورایی در برلین"

مجری طرح: محمود بابایی، مدیر فیلمبرداری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (58)