زهرمار

کمدی90 دقیقه

کارگردان : جواد رضویان

تهیه کنندگان : جواد نوروزبیگی

کريستال (9)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:30

100,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "زهرمار"

حشمت: فکر نمی‌کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، لیلا: زهرمار ...

بازیگران "زهرمار"

سیامک انصاری ،برزو ارجمند ،علی استادی ،سیامک ادیب ،شبنم مقدمی ،نسیم ادبی ،شقایق فراهانی ،حسین محب اهری ،سیامک صفری ،رضا رویگری

سایر عوامل "زهرمار"

نویسنده: پیمان عباسی، مجری طرح


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (26)