متری شیش و نیم

اجتماعی132 دقیقه

کارگردان : سعید روستایی

تهیه کنندگان : سیدجمال ساداتیان

سالن دو (فاروس)

00:30

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

11:30

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

12:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

13:50

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

14:50

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

16:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

17:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

17:40

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

18:50

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

19:50

200,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

20:40

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

21:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

22:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

23:10

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

23:50

200,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

23:55

200,000 ﷼تمام شد

سانس های بامدادی

سالن 7 (البرز)

00:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

00:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

13:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

11:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

12:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

13:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

15:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

17:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

19:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (البرز)

22:30

200,000 ﷼خرید بلیت

خلاصه "متری شیش و نیم"

در بزنگاه روزهای سخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان زندگی مردم این شهر را رها نمی کند.

بازیگران "متری شیش و نیم"

پیمان معادی , پریناز ایزدیار , نوید محمدزاده , فرهاد اصلانی , مهدی حسینی نیا , مازیار سیدی , علی باقری , مرجان قمری , هومن کیایی , پیمان شریعتی , دلسا ملکی , اصغر پیران , محمدعلی محمدی , گیتی قاسمی

سایر عوامل "متری شیش و نیم"

فیلمنامه نویس: سعید روستایی، مدیرفیلمبرداری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (116)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش