امیرحسین آرمان: امیدواریم خوشحالی هایمان ادامه دار باشد
1397/03/26

پردیس کورش: اکران مردمی دشمن زن در حالی در پردیس کورش برگزار شد که بهرنگ علوی، امیرحسین آرمان و کریم امینی با استایل تیم ملی برای اکران آمدند. الناز حبیبی و مونا شناس نیز  این اکران را همراهی کردند. امیرجسین آرمان ضمن خوش آمد گویی به مخاطبان فیلم گفت: امیدواریم این خوشحالی ادامه دار باشد.

بهرنگ علوی به حرف های امیرحسین آرمان اضافه کرد: پیروزی تیم ملی شادی خوبی برای کشورمان به ارمغان آورد. شادی شما پایدار باشد و امیدواریم از فیلم لذت ببرید.

دشمن زن شنبه 26 خرداد در دو سانس اکران مردمی دارد که هر دو سانس پیش از شروع سولد اوت شدند.

عکس: نگارپوربحری

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش