اکران فیلم ناشنوایان ، همراه با مصاحبه مدیر عامل پردیس سینمایی کورش «مهندس امیر منصور جمشیدی» امروز ساعت 19:10 از شبکه یک
1397/10/15

 

پردیس کورش_ امروز شنبه ۱۵ دی ساعت ۱۹:۱۰ از شبکه یک گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اکران فیلم برای ناشنوایان به همراه مصاحبه با مدیرعامل پردیس سینمایی کورش مهندس امیرمنصور جمشیدی را تماشا کنید.

عکاس: شیما فاطمی

 

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش