اکران مردمی دلم می خواد با حضور محمدرضا گلزار و بهمن فرمان آرا برگزار شد
1397/05/03

پردیس کورش_شب گذشته محمدرضا گلزار و بهمن فرمان آرا  برگزار شد. در این مراسم بهمن فرمان آرا  در مورد محمدرضا گلزار گفت: اگر تعریف سوپر استار در این معنا داشته باشد ما فقط یک سوپرستاره داریم و آن محمدرضا گلزار  است. همین طور محمدرضا گلزار ضمن خوش امد گویی به مخاطبان فیلم عنوان کرد: از دین شما در پردیس کورش همیشه خوشحال می شوم و بهتر از من می دانید که عکاسی با تک تک شما امکان پذیر نیست.

 

استقبال همیشگی از محمدرضا گلزار در پردیس کورش بحث برانگیزترین اکران های مردمی را ایجاد می کند

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش