اکران مردمی سریک این‌بار با امید حاجیلی
1397/06/20

پردیس کورش_ امید حاجیلی برای دیدار با مخاطبان «سریک» چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۰ به پردیس کورش می‌آید.