عیدانه پردیس سینمایی کورش
اکران مردمی سریک با حضور محسن ابراهیم زاده کنسل شد
1397/08/02

پردیس کورش_ اکران مردمی سریک چهارشنبه 2 آبان بنا بر تشخیص کارگردان کنسل و به تاریخ دیگری موکول شد. مهمان این اکران محسن ابراهیم زاده از خوانندگان  محبوب و تازه به شهرت رسیده موسیقی ایران بود.