اکران مردمی فیلم‌ «پاسیو»
1397/08/03

بابک انصاری، مریم بحرالعلومی و کامبیز دیرباز در اکران مردمی فیلم «پاسیو»

عکاس: نگار پوربحری

 

 

خرید بلیتسالن های همایش