برخورد شورایعالی تهیه کنندگان با پرداخت دستمزدهای غیر متعارف
1397/05/08

شورایعالی با تهیه کنندگانی که دستمزدهای غیرمتعارف پرداخت کنند، به عنوان متخلف برخورد صنفی خواهد کرد.

سید غلامرضا موسوی عضو هیات رییسه شورایعالی تهیه کنندگان سینمای ایران ضمن اعلام خبر فوق افزود: شرایط اقتصادی سینما به گونه ای است که باید" تعادل و کیان سینما " مورد توجه همه ی همکاران سینمایی ، بخصوص تهیه کنندگان قرار بگیرد. 
وی افزود : از چندی بیش و بر اساس برخی خبرها شورایعالی بر آن شد تا با اخلال کنندگان روابط حرفه ای و بخصوص کسانی که با پرداخت دستمزدهای غیر متعارف به اقتصاد سینما و در نتیجه بقای آن لطمه وارد می سازند ، برخورد جدی صنفی نماید. بر همین اساس کمیته انضباطی شورایعالی در زمینه تولید تشکیل شد و مقرر شد تا به همکاران تهیه کننده اطلاع داده شود که مسائل اقتصادی را مورد نظر قرار داده رفتاری نکنندکه بخاطر تولید یک فیلم ، اقتصاد سینمای ایران مورد هجمه قرار گرفته و بی نظمی اقتصادی بر تولید فیلم سینمایی حاکم شود. موسوی افزود : البته و متاسفانه برخی از رفتارهای خلاف عرف اقتصادی سینمای ایران در تولید برخی سریال های شبکه نمایش خانگی رخ می دهد. این سریال ها در پرداخت دستمزدها چنان بی محابا عمل می کنند که شائبه پول بی مسئولیت و پول کثیف ودر مواردی محدود پولشویی پیش می اید. چرا که پرداخت های دستمزد آنان نه بر اساس عرف، نه بر اساس منطق و نه بر اساس زمان و شهرت بازیگران است . گاه دستمزدی که برای بازی در یک  برابر دستمزد همان بازیگر در یک فیلم سینمایی است. بدیهی است که این گونه 4 تا 3سریال پرداخت می شود. رفتارهای برخی تهیه کنندگان سریال و در موارد فیلم های سینمایی لطمه بزرگی به اقتصاد سینمای ایران وارد می سازد. وی افزود : شورایعالی به عنوان متولی بخش تهیه کنندگی سینمای ایران ، در این زمینه طبیعتا مدعی و قائل به جلوگیری از اینگونه رفتارهای غیر معقول است. وی گفت: شورایعالی طبیعی است که از همکاران خود انتظار داشته باشد در زمینه مسائل اقتصادی پاسخگوی رفتارهای احتمالا غیر موجه باشند. بر اساس صحبت های انجام شده ، تهیه کننده ای که دستمزدهای عرف را رعایت نکند ، با انواع جریمه های صنفی روبرو خواهد شد . حتی در مواردی امکان دارد شورایعالی با هماهنگی معاونت سینمایی اجازه اکران فیلم را طی زمان خاص ارائه نکندیا تهیه کننده برای دریافت پروانه فیلمسازی در هماهنگی با معاونت سینمایی با مشکلاتی روبرو شود. موسوی در پایان افزود: هدف اصلی شورایعالی رفتارهای دقیق ، مطالعه شده و مسئولانه کلیه همکاران در برابر جامعه سینمایی است. شورایعالی اجازه نمی دهد که منافع یک یا چند فرد بی ملاحظه به اقتصاد سینمای ایران لطمه وارد سازد.   
دبیرخانه شورایعالی تهیه کنندگان

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش