#برسد_به_دست_ما
1397/07/17

پردیس کورش_ به گزارش روابط عمومی پردیس کورش، به دلیل روز جهانی پست مخاطبان این مجموعه می‌توانند، با فرستادن نامه به بازیگر محبوبشان دراین چالش شرکت کنند. این چالش از ۱۷ تا ۳۰ مهر برگزار شده و شرکت کنندگان می‌توانند نامه‌هایشان را تحت عنوان #برسد_به_دست_ما به نشانی ستاری شمال، تقاطع پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری فرهنگی کورش، طبقه سوم دفتر روابط عمومی ارسال کنند..در پایان با حضور ارسال کنندگان نامه و دعوت از بازیگران محبوب مخاطبان دور هم جمع می‌شویم

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش