بهارانه پردیس سینمایی کورش
1398/01/15

پردیس کوروش به عنوان پرمخاطب ترین پردیس ایران برای همراهی و تشکر از مخاطبان خود در نظر دارد تخفیف ویژه برای کاربران سایت پردیس سینمایی کورش را اختصاص دهد.

با توجه به این طرح مخاطبان این پردیس می توانند از 17 فروردین 98 با استفاده از کد تخفیف BAHARE98 از 20درصد تخفیف ویژه باشگاه مشتریان برای خرید از سایت پردیس سینمایی کورش در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه بهره مند شوند.

 

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش