به برنامه های تابستانه پردیس کورش خوش آمدید
1398/05/06

نظر به پر مخاطب بودن پردیس کورش تصمیم گرفتیم برنامه های متفاوت را برای شما داشته باشیم . یکی از این برنامه ها  (باهم زی) یا همان بازی با هم است که اجازه زیست کنار هم بدون دغدغه را به ما می دهد . در این برنامه که یک ساعت از زمان شما را م یخریم یادتان می آوریم که بازی های قدیم با همان سادگی شان تا چه اندازه سرگرم  کننده هستند. فردا دوشنبه 7 مرداد ساعت 20:00 اولین برنامه را برگزار می کنیم . برای اطلاعات بیشتر با تلفن 09059690083 تماس بفرمایید.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش