«ضربه فنی» با حضور لیلا زارع در پردیس کورش
1397/12/06

پردیس کورش: اکران مردمی «ضربه فنی» با حضور لیلا زارع، نسیم ادبی و امیرعلی دانایی دوشنبه ۶ اسفند در پردیس کورش برگزار می‌شود

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش