علی سرتیپی: فیلم کوروش را می سازیم
1398/04/21

ب گذشته در جشن "حافظ" نخستین تندیس دستاورد فردی جشن حافظ برای تاثیرگذاری در موفقیت آثار سینمایی، با حضور علی رتیپی به رضا عطاران اهدا شد. علی سرتیپی سپس گفت: ما سینمای کورش را ساختیم که جز بهترین سینماهای دنیاست، تمیدوارم بتوانیم فیلم کوروش را هم به خاطر علی معام بسازیم. امسال تلاش می کنیم این کار را انجام دهیم.

او در ادامه افزود: از رضا عطاران می خواهم کمتر سخت گیری کند و بیشتر فیلم بازی کند سینما باید رونق بگیرد

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش