عیدانه پردیس سینمایی کورش
1397/12/23

عیدی پردیس کورش برای نوروز سال 98

پردیس کوروش به عنوان پرمخاطب ترین پردیس ایران برای همراهی و تشکر از مخاطبان خود در نظر دارد تخفیف ویژه برای کاربران سایت پردیس سینمایی کورش را اختصاص دهد.

با توجه به این طرح مخاطبان این پردیس می توانند از 26 اسفند 97 با استفاده از کد تخفیف NOROOZ98 از 20درصد تخفیف ویژه نوروز برای خرید از سایت پردیس سینمایی کورش بهره مند شوند.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش