نیما نکیسا پیش بینی کرد
1397/03/25

نیما نکیسا کارشناس برنامه پخش مسابقات ئر پردیس کورش به خبرنگار ما گفت: نیمه اول بازی آبرومندانه ای را انجام دادیم . من امیدوارم به همین شکل جلو برویم و مساوی کنیم. این بازیکن تیم ملی برای غافلگیری مخاطبان حاضر در سالن با مهرداد میناوند تلفنی ارتبلاط برقرار کرد و میناوند نیز ضمن آرزوی پیروزی از انرپی خوب مردم حرف زد و گفت: شنیده ام در پردیس کورش اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. خوشحالم از همه این انرژی ها.

 

نیمه اول بازی ایران و مراکش صفر، صفر تمام شد. به امید پیروزی تیم مل یکشورمان . شما می توانید در نظر سنجی سایت شرکتکنید و از جوایز پردیس سینمایی  کورش بهره مند شوید

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش