هفتمین اکران به همراه ناشنوایان و دومین جلسه نقد و بررسی با حضور عوامل "سامورایی در برلین" برگزار می شود
1398/05/20

سینما اشاره با همکاری پردیس سینمایی کورش در یکسال گذشته مراسمی را تحت عنوان سینماسکوت برای ناشنوایان برگزار می کند. اکران این هفته مربوط به فیلم "سامورایی در برلین" است که با حضور مهدی نادری کارگردان فیلم، میرطاهر مظلومی و سامان صفاری برگزار می شود. در این اکران جلسه نقد و بررسی دایر است که علاقه مندان می توانند پرسش های خود را مطرح کنند. سامورایی در برلین قصه جمشید سامورایی با بازی حمید فرخ نژآد است که به سفارش صاحب ملکی و برای احقاق حق او راهی برلین می شود. 

برنامه پیشین سینما سکوت به اکران فیلم شبی که ماه کامل شد با حضور عوامل فیلم پرداخت.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش