همزمان با هفته کودک اولین اکران فیلم « پیشونی سفید۲»
1397/07/17

پردیس کورش_ همزمان با هفته کودک اولین اکران مردمی فیلم «پیشونی سفید۲» با حضور عوامل فیلم همراه با هدایا چهارشنبه ۱۸ مهر در دو سانس ۱۹:۱۰ و ۲۱:۵۰ برگزار می‌شود.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش