پاییزانه پردیس سینمایی کورش
1398/06/28

پردیس کوروش به عنوان پرمخاطب ترین پردیس ایران برای همراهی و تشکر از مخاطبان خود در نظر دارد تخفیف ویژه برای کاربران سایت و اپلیکیشن پردیس سینمایی کورش را اختصاص دهد.

با توجه به این طرح مخاطبان این پردیس می توانند از 1 مهر 98 با استفاده از کد تخفیف AUTUMN19 از 20درصد تخفیف ویژه باشگاه مشتریان برای خرید از سایت و اپلیکیشن پردیس سینمایی کورش در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه بهره مند شوند.

 

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش