پردیس سینمایی امروز 26 آبان تعطیل است
1398/08/26

به اطلاع می رساند پردیس سینمایی و مجتمع کورش امروز یکشنبه 26 آبان تعطیل بوده و از فردا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این خبر متعاقبا تکمیل خواهد شد.

سایر اخبار

پردیس سینمایی کورش 27 آبان باز است 1398/08/27پردیس سینمایی کورش 27 آبان باز است

به اطلاع می رساند پردیس سینمایی و مجتمع کورش امروز دوشنبه 27 آبان باز است. ...

ادامه
خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش