گفت و گوی شهر فرنگ با علی سرتیپی
1397/07/19

پردیس کورش_ برنامه «شهر فرنگ»شبکه خبر، پنجشنبه ۱۹ مهر، ساعت ۲۲:۱۵ به موضوع اکران دو فصل بهارو تابستان با حضور علی سرتیپی می‌پردازد

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش