۲۶ فرودین قسمت پایانی بازی تاج و تخت منتشر می‌شود
1397/12/13

 

تصاویر رسمی منتشر شده از فصل آخر سریال «بازی تاج و تخت» که توسط مجله اینترتیمنت ویکلی منتشر شد

.

۲۶ فروردین ماه آغاز پخش ۶ قسمت پایانی این سریال محبوب و پرطرفدار خواهد بود

 

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش