1400/09/01 (۱۴۰۰/۰۹/۰۱)

گراند سينما (1)

08:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

10:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت